Ruszył Program Edukacyjno-Prewencyjny „3 X NIE”

Utworzono: środa, 2017 lutego 08

Straż Miejska w Wejherowie przystąpiła do realizacji  programu profilaktycznego dla szkół podstawowych (klasy 4-6) i gimnazjalnych zatytułowanego „3 X NIE!”.Program składa się z trzech tematów: „NIE! dla papierosów”, „NIE! dla narkotyków i dopalaczy”, „NIE! dla alkoholu”.  Każdy temat omawiany będzie przez jedną godzinę lekcyjną. Programem realizowanym od lutego do końca grudnia 2017 roku objętych zostanie 2500 uczniów. Inaugurację programu rozpoczęto  w Zespole Szkół Nr 2 przy ulicy Gdańskiej 06 lutego 2017 roku. Zajęcia prowadzi mł. straż. Sebastian Gołębiewski, posiadający wysokie kwalifikacje fachowe  i pedagogiczne w tym zakresie.

W ramach  realizowanego  programu Straż Miejska  przekaże młodzieży konkretną wiedzę na temat szkodliwości narkotyków, dopalaczy, papierosów i alkoholu oraz konsekwencji prawnych związanych z sięganiem po te środki odurzające. Uczniowie dowiedzą się o skutkach zażywania narkotyków, dopalaczy, palenia papierosów i picia alkoholu, jak również zdobędą wiedzę pozwalającą im uchronić się przed zbyt wczesnym kontaktem z wyżej wymienionymi używkami. Ponadto poznają symptomy osoby uzależnionej, fazy wchodzenia w uzależnienie i sposoby leczenia z uzależnienia. Wiadomości te uczniom przekazane zostaną w formie  multimedialnej.  Wskazane będą także formy i sposoby  jak zdecydowanie powiedzieć „Nie”- Nie biorę , Nie palę , Nie piję.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!