Straż Miejska podsumowała wyniki pracy za rok 2016

Utworzono: wtorek, 2017 stycznia 31

Straż Miejska w Wejherowie podsumowała swoje wyniki pracy za rok 2016. Sprawozdania z działalności przesłane zostały do Wojewody Pomorskiego i Komendanta Wojewódzkiego Policji. W 2016 roku funkcjonariusze podjęli 21.046 interwencji, z których 7410 zakończono postępowaniami karnymi, a 13 683 mają charakter administracyjno-porządkowy i prewencyjny.  Do Sądu Rejonowego w Wejherowie skierowali 386 spraw. 1766 osób ukarano mandatami karnymi na kwotę 212. 460 złotych W 2016 roku  strażnicy ujawnili 20 przestępstw i ujęli 31 osób podejrzanych o ich dokonanie na gorącym uczynku i przekazali policji. Odnaleźli również 3 pojazdy figurujące jako utracone. W ubiegłym roku strażnicy z policją współdziałali 850 razy, w tym 264 razy wspólnych patrolach, głównie w porze wieczorowo nocnej. M.in. na zgłoszenie mieszkańców podjęli ponad 5 300 interwencji, w tym związanych  z zakłóceniem porządku publicznego i spokoju- 251, zagrożeń w ruchu drogowym 2206, awarii technicznych-134, a 104 dotyczące ochrony środowiska. Z podjęli 963 interwencje związane z niezachowaniem środków ostrożności przy trzymaniu psów w tym nie sprzątaniu po psach. Ujawniono 96 osób nietrzeźwych  miejscach publicznych, które odwieziono do domu lub doprowadzono do wytrzeźwienia do policyjnej izby zatrzymań. W 2016 roku funkcjonariusze zabezpieczali 32 imprezy sportowe, kulturalne , rozrywkowe i uroczyści  religijne. Współpracowali z wieloma instytucjami i jednostki mundurowymi. Ze Strażą Pożarną-77 razy, pogotowiem ratunkowym- 168, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej- 49,  Towarzystwem Ochrony nad Zwierzętami-167, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM -168, Pogotowiem Energetycznym -24, Zakładem Usług Komunalnych- 89, Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych-168 oraz innymi. Przeprowadzili w 17 placówkach,  przez 34  godziny lekcyjne pogadanki na temat bezpieczeństwa w szkołach. W zajęciach tych udział wzięło 1530 dzieci. W czterech edycjach zorganizowali kurs samoobrony dla kobiet, w których uczestniczył 223 kobiety. Brali także udział 4  w pokazach na festynach organizowanych przez Wspólnoty Parafialne i Radę Osiedla Sucharskiego. Funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miejskiej obsługują miejski monitoring. Obecnie w systemie działają 44 kamery. Stanowisko abonenckie zamontowane jest również w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie. Od 1 stycznia 1993 roku wejherowska Straż Miejska jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła prace całodobowo. Tak jest do dzisiaj. Telefony: do dyżurnego 58 677-70-40, alarmowy-986, dla głuchoniemych- (58)  677-14-72.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!