Usuwać sople i nawisy śnieżne

Utworzono: czwartek, 2017 stycznia 12

Po opadach śniegu, silnym mrozie, przyszedł czas na odwilż. Dlatego Straż Miejska w Wejherowie apeluje do właścicieli budynków o usuwanie na bieżąco z dachów  sopli i nawisów śnieżnych. O obowiązku usuwania sopli i nawisów śnieżnych z dachów budynków stanowi art. 61 pkt 2 Prawa  Budowlanego. Niewykonanie  obowiązku należytego dbania o stan budynku stanowić może przestępstwo  (występek)  określony w art. 91a Ustawy Prawo Budowlane.  Póki co, właściciele do niebezpiecznych dla życia i zdrowia sytuacji nie powinny dopuszczać. Jeśli sople  i nawisy śnieżne przy odwilży na naszych dachach się pojawią, powinni do czasu ich usunięcia miejsce to zabezpieczyć, a piesi powinni w tym czasie  nie chodzić pod zwisającymi soplami i nawisami śnieżnymi. Jeśli zabezpieczenia takiego nie wykonamy, możemy otrzymać mandat karny w kwocie od 20-500 złotych

Przedmiotem ochrony określonym w dyspozycji art. 72  Kodeksu wykroczeń jest życie i zdrowie człowieka, które w tym przypadku może zostać zagrożone przez niedokonanie, całkowite zaniechanie, jak i nieodpowiednie, niewystarczające dokonanie odpowiedniego, a więc skutecznego, chociażby przez ostrzeżenie zabezpieczenie miejsca niebezpiecznego. Dla bytu tego wykroczenia nie jest ważny skutek, bowiem sprawca będzie ponosił odpowiedzialność nawet wówczas, gdy żadne konkretne niebezpieczeństwo nie będzie miało miejsca.

 Należy też pamiętać o odpowiedzialności cywilnej. Jeśli w wyniku spadającego sopla lub nawisu śnieżnego pieszy dozna uszczerbku na zdrowiu,  będziemy musieli poszkodowanej osobie   wypłacić zadośćuczynienie za poniesiony  ból, koszta leczenia czy  utratę zarobków. Tylko w ostatnim tygodniu wejherowscy strażnicy w sprawie zimowego utrzymania dróg, chodników i budynków interweniowali 24 razy, w tym  12-w sprawie ulic, 8 interwencji w sprawie nieodśnieżonych i nie posypanych piaskiem  chodników i 4  dotyczące zwisających i zagrażających zdrowiu lub życiu sopli.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!