Odśnieżać i posypywać chodniki piaskiem

Utworzono: czwartek, 2017 stycznia 05

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu i czystości w gminach, na właścicielach i zarządcach nieruchomości  spoczywa obowiązek utrzymania chodnika  w czystości, a w zimie  na jego odśnieżaniu i posypywaniu piaskiem, usuwaniu z lodu i błota.  Za chodnik uznaje się wydzieloną część  drogi publicznej służącą  do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Nie ma wiec znaczenia, czy teren, na którym usytuowany jest chodnik, należy do właściciela nieruchomości czy też nie. Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania i zadośćuczynienia za utracone zarobki, poniesione koszta leczenia, utracone zarobki, czy zniszczone w przypadku upadku posiadane przy sobie  przedmioty. Właściciel nieruchomości nie usuwa natomiast śniegu z chodnika, na którym gmina pobiera opłaty za parkowanie. Nie musi też śniegu usuniętego z chodnika wywozić. Obowiązek ten spoczywa na zarządcy drogi. W okresie zimowym należy też pamiętać o usuwaniu sopli z dachów. 04 stycznia  spadł pierwszy w większych ilościach śnieg.  Stąd Straż Miejska apeluje  do właścicieli nieruchomości o wywiązywanie się z nałożonych na nich obowiązków. Jak widać na załączonych zdjęciach, że większość właścicieli o swoich obowiązkach pamięta. W swoje ręce wzięli łopaty do odśnieżania i przystąpili do pracy. Na drogach pojawił się  też  sprzęt ciężki- pługopiaskarki.  Tak powinno być. Jedynie  opornym w tym zakresie  przypominamy, że zgodnie z art. 10 ust 2 a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za nieodśnieżony  i posypany piaskiem chodnik, może być nałożony mandat karny w  kwocie 100 złotych.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!