Zakazy i nakazy w związku z ptasią grypą

Utworzono: piątek, 2016 grudnia 30

Straż Miejska  informuje właścicieli drobiu, że  od 27 grudnia wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zakazuje m.in. organizowania targów i wystaw z drobiem, sprzedaży drobiu na targowiskach, pojenia ptaków ze źródeł ogólnodostępnych. Rozporządzenie z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków opublikowane zostało w (Dz. U. z 2016 roku, poz. 2091).

Wprowadza ono zakaz:

-  organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów dla drobiu (z wyłączeniem lotów treningowych i konkursowych gołębi) – możliwe odstępstwa przy spełnieniu dodatkowych warunków,

-  oferowania i sprzedaży drobiu na targowiskach,

-  pojenia ptaków z ogólnodostępnych źródeł wody,

-  przemieszczania na teren gospodarstw padłych dzikich ptaków.

Ponadto nakazuje:

-  uniemożliwienie wzajemnych kontaktów ptaków (w tym drobiu) utrzymywanych przez człowieka, ograniczenie ich kontaktu z ptakami dzikimi,

-  powiadamianie PLW miejsc utrzymywania ptaków poza pomieszczeniami mieszkalnymi oraz planowanych przesyłek drobiu (na 24 h przed),

-  przechowywania paszy oraz karmienie i pojenie ptaków w zamknięciu,

-  wyłożenia mat dezynfekcyjnych przed budynkami gospodarskimi utrzymującymi drób,

-  obowiązek stosowania odzieży ochronnej przed wejściem do budynków,

-  oczyszczanie i odkażanie sprzętu do obsługi drobiu,

-  codzienny przegląd stanu zdrowotnego stad drobiu.

 Dlatego strażnicy miejscy pojawią się na targowiskach miejskich i w miejscach gdzie dotychczas prowadzona była sprzedaż drobiu. Za nie stosowanie się do nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt mogą być stosowane sankcje karne.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!