Straż Miejska policzyła bezdomnych

Utworzono: wtorek, 2016 listopada 08

Od połowy miesiąca  października wejherowska Straż Miejska odwiedzała miejsca, w których przebywają bezdomni. Jak co roku strażnicy chcą posiadać wiedzę, gdzie bezdomni przebywają w okresie zimowym i ilu ich na trenie miasta przebywa. Strażnicy kontrolowali  pustostany oraz miejsca, gdzie bezdomni zamieszkali w prowizorycznie zbudowanych szałasach. Obecnie na terenie miasta Wejherowa przebywa 16 bezdomnych. Wszystkim zaproponowano pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych. Z oferty tej skorzystało 7. bezdomnych. Tym strażnicy wydali skierowania podpisane przez dyrektor MOPS oraz bilety na dojazd do schroniska. Dziewięć osób  nie wyraziło zgody na pobyt w schronisku. Swoją decyzję  udokumentowali specjalnym oświadczeniem, bo nikogo nie można zmusić do pobytu w schronisku. Z sporządzonych kart bezdomnych wynika ,że dwie z nich posiadają renty inwalidzkie. Wszyscy twierdza, że przyczyną ich bezdomności jest alkoholizm  i wynikające stąd problemy rodzinne. Najstarszy bezdomny ma 62 lata, a najmłodszy-28 lat. Wszyscy bezdomni podali adresy rodzin i osób, które należy powiadomić w razie zaistnienia nieszczęśliwego wypadku. Sześć osób bezdomnych nie posiada żadnego dokumentu tożsamości, ani dowodu osobistego czy książeczki wojskowej. Dane jakie zgromadziła Straż Miejska różnią się od tych posiadanych przez MOPS. Strażnicy policzyli jedynie tych bezdomnych, którzy mieszkają pod przysłowiową chmurką. Natomiast według danych MOPS, w Wejherowie przebywa ponad 70 bezdomnych. W tej grupie są osoby bez stałego miejsca zamieszkania, ale w pustostanach i innych miejscach nie mieszkają.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!