ORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO W WEJHEROWIE W DNIACH 01.11.2016 - 02.11.2016 roku

Utworzono: piątek, 2016 października 21

W dniu  1 listopada zmiany w organizacji ruchu (wg rysunku nr 2) będą obejmowały głównie dzielnicę Śmiechowo południe ograniczoną ulicami Wniebowstąpienia od zachodu, 12 Marca i Sikorskiego od północy i Odrębną od wschodu i Roszczynialskiego od południa. Główne dojazdy komunikacji zbiorowej do cmentarza ulicami Roszczynialskiego i Myśliwską. Na ul. Roszczynialskiego od ul. Wniebowstapienia do ul. Odrębnej poruszać się mogą jedynie autobusy komunikacji zbiorowej, taxi, rowery. Nie można dopuścić do wjazdu, zatrzymywania, postoju, manewrów zawracania innym uczestnikom ruchu. Wszystkie dojazdy do ul. Roszczynialskiego w obrębie cmentarza zostaną zamknięte.

 Dla samochodów indywidualnych przeznaczono dojazd do nowowybudowanego parkingu przy ul. Roszczynialskiego poprzez ulice 12 Marca, Sikorskiego i Odrębną. Wjazd i wyjazd z parkingu  będzie odbywał się od tylko  strony drogi do Gniewowa. Dodatkowo przewidziano tymczasowy parking zlokalizowany  pomiędzy ulicami Wąską, Wschodnią i Poprzeczną (boisko). Wyjazd z parkingu będzie następował poprzez ul. Poprzeczną.

 Kierujący pojazdami oznaczonymi kartą dla osób niepełnosprawnych będą mogli zatrzymać się na parkingu przy ul. Roszczynialskiego w specjalnie do tego wyznaczonych i oznakowanych miejscach znajdujących się najbliżej cmentarza - 31 miejsc (zakreskowane na planszy pole na niebiesko).

Dla taksówek przeznaczono zatokę postojową zlokalizowaną w ul. Roszczynialskiego pomiędzy ulicą Leśną i ul. Brzozową oznakowaną oznakowaniem D-19 i D-20.

Na trasie przejazdu pojazdów przewidziano 10 punktów kierowania ruchem.

 • od godziny 8:00
 • skrzyżowanie ulic 12 Marca – Sikorskiego (koordynacja płynności ruchu)
 • skrzyżowanie ulic Sikorskiego – Wąska (kierowanie pojazdów na parking - płytę boiska, a po uroczystościach zapewnienie priorytetu dla wyjazdu z parkingu) – w przypadku zapełnienia się parkingu przy ul. Roszczynialskiego
 • skrzyżowanie ulic Roszczynialskiego – Odrębna (przejazd dla autobusów komunikacji miejskiej, samochody indywidualne, samochody osób niepełnosprawnych)
 • droga do Gniewowa – wjazd na parking

 

 • od godziny 9:00
 • skrzyżowanie ulic Wysoka – Sikorskiego (umożliwienie jak najszybszego opuszczenia skrzyżowania przez pojazdy jadące ul. Sikorskiego)
 • skrzyżowanie ulic 12 Marca – Myśliwska i Sikorskiego - Myśliwska (przejazd wyłącznie dla autobusów, taksówek i rowerów)
 • skrzyżowanie ulic Wniebowstąpienia – Roszczynialskiego (przejazd wyłącznie dla autobusów, taksówek, rowerów)
 • skrzyżowanie ulic Wniebowstąpienia – Judyckiego – 12 Marca (koordynacja płynności ruchu)
 • od godziny 12:00    

             Skrzyżowanie ulic:Wniebowstapienia- Judyckiego-12 Marca (koordynacja ruchu)

            W dniu 2 listopada (wg rysunku nr 3) w związku z uroczystościami na „Starym cmentarzu” zmiany w organizacji ruchu będą obejmowały tylko ul. Sportową, na której będzie ustawiony znak B-36+T-25 a - początek i B-36+T-25c - koniec zakazu zatrzymywania. 

           

 

            Wszystkie zmiany zaznaczono na załączonych planszach.

 

            Przedstawiona organizacja ruchu została przedstawiona i omówiona na posiedzeniu miejskiej komisji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego w dniu 09.10.2015 r.

 

 

 KOMUNIKACJA MIEJSKA w okresie 29 października – 2 listopada 2016 r.

 

● W dniach 29 października do 1 listopada dodatkowo została uruchomiona linia "D" na trasie Osiedle Przemysłowa - Cmentarz. Linia będzie kursowała w godz. 9-17 co 90 min. Autobus będzie odjeżdżał z przystanku MZK przy ul. Przemysłowej „Rogali” – wiata MZK - i na trasie przejazdu do Cmentarza będzie się zatrzymywał na przystankach: Gulgowskiego n/ż, Graniczna, Ofiar Piaśnicy, Chopina, Kochanowskiego, Pomorska, Prusa - Szkoła, Necla i Rybacka.

1 listopada komunikacja będzie kursowała zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w niedziele i dni świąteczne oraz uruchomione zostaną do wejherowskiego Cmentarza przy ul. Roszczynialskiego od godz. 8 dodatkowe linie: "A" Wejherowo Dworzec PKP - Cmentarz; "C" Os. Kaszubskie - Cmentarz; linia "D" Przemysłowa-Cmentarz.

2 listopada komunikacja będzie kursowała zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w dni powszednie. Dodatkowo - po zakończeniu popołudniowej Mszy Św. na "starym Cmentarzu" przy ul. 3 Maja - przed bramę Cmentarza przy ul. Sportowej zostaną  podstawione autobusy niskopodłogowe z oznakowaniem linii nr 2 i 3, które następnie włączą się w trasy tych linii w kierunku Szpitala i Odrębnej.

Na wszystkich liniach autobusowych MZK Wejherowo obowiązują ważne bilety taryfy MZK Wejherowo lub Taryfy Metropolitalnej. Bilet normalny kosztuje 3,20 zł, a ulgowy 1,60 zł. Bilet elektroniczny  - 3 zł (normalny), 1,50 zł (ulgowy). 

1 listopada przy wejherowskim cmentarzu zostanie uruchomiony dodatkowy punkt sprzedaży papierowych biletów jednorazowych. Szczegółowe informacje: tel. 58 572 29 33; www.mzkwejherowo.pl  

 

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!