W trosce o bezpieczeństwo pieszych i mieszkańców

Utworzono: środa, 2016 października 12

Ostatnie jesienne wichury pokazały, że z niektórych  budynków wprost na chodnik spadały poluzowane tynki oraz inne   elementy wyposażenia technicznego . Spadające na ziemię uszkodzone  elementy   zagrażały zdrowiu a nawet życiu przechodniów. Na szczęście nic poważnego się nie stało. Pomimo tego  Straż Miejska  dokona ogólnego przeglądu uszkodzonych elewacji budynków, rynien,  rur spustowych, balkonów, które bezpośrednio przylegają do chodników i ciągów pieszych. Sprawdzą  też stan techniczny zamontowanych na zewnątrz budynków  skrzynek gazowych. Część uszkodzonych gzymsów, elewacji na górnych częściach obiektów budowlanych ujawniana jest przez operatorów miejskiego monitoringu, gdyż z ziemi uszkodzone elementy nie są widoczne. Natomiast okiem  kamery łatwiej dotrzeć do górnych partii uszkodzonych budynków. W tym miejscu należy jedynie  przypomnieć właścicielom budynków, że zgodnie z przepisami Prawo Budowlane (art. 5 ust. 2), obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.   Zaś art. 62 w/ w prawa stanowi, że obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego. Dlatego Straż Miejska zwróci się do właścicieli budynków o  naprawę zauważonych gołym okiem strażników i kamery miejskiego monitoringu, uszkodzonych tynków, gzymsów  i innych  zagrażających bezpieczeństwu ludzi elementów wyposażenia budynku. Jeśli właściciele usterek tych nie usuną, Straż Miejska złoży zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wszczęcie postępowania administracyjnego. Właściciel uszkodzonego obiektu musi mieć też świadomość, że w przypadku zaistnienia wypadku w wyniku uszkodzonego obiektu, ponosić będzie odpowiedzialność karną i cywilną.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!