Coraz więcej porzuconych aut

Utworzono: piątek, 2021 lutego 26

Od trzech lat, w mieście przybywa ilość porzucanych aut. Problem powstał z chwilą, gdy złomowiska obniżyły cenę skupu lub nie chcą  na własny koszt kasować wraków lub żądają zapłaty za ich skasowanie. Od nowego roku straż miejska prowadzi 17 czynności wyjaśniających w sprawie porzuconych pojazdów na drogach publicznych, parkingach oraz terenach miejskich. Dziesięć  pojazdów , których stan wskazuje na to, że nie  są używane,  zostaną odholowane na koszt właściciela  na dozorowany parking. Siedem pojazdów zakwalifikowano jako odpad niebezpieczny dla środowiska. Te pojazdy stoją na terenach miejskich i utworzonym  dzikim „cmentarzysku  wraków” w pobliżu ul. Batalionu Morskiego,  przy drodze technicznej do PKS.  Z pojazdów tych wyciekają płyny eksploatacyjne oraz oleje. Porzucone wraki  nie tylko blokują miejsca parkingowe, ale stanowią też niebezpieczeństwo dla mieszkańców. W niektórych  gromadzone są różnego rodzaju odpady komunalne i inne. Pojazdy są niezabezpieczone. Zanim straż miejska przystąpi do ich usuwania, wcześniej właściciele otrzymują nakazy usunięcia ich we własnym zakresie. Jeśli do tych nakazów się nie zastosują, na ich koszt zrobi to straż miejska.  Należy też dodać, że za większość tych pojazdów właściciele nie płacą obowiązkowego OC. W takim  przypadku straż miejska informuje Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który nakłada na właściciela  pojazdu grzywnę w kwocie 5600 złotych. Na tym przykładzie widać , że problem porzucanych aut nadal istnieje. Tylko w 2020 roku, strażnicy  w tego typu sprawach podjęli 50 interwencji. Szesnaście wraków pojazdów odholowano, a   34. właścicieli usunęło je  w trybie nakazu.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!