Straż Miejska podsumowała swoją prace za 2020 rok

Utworzono: wtorek, 2021 lutego 02

 Straż Miejska w Wejherowie podsumowała swoje wyniki pracy za rok 2020. Sprawozdania z działalności przesłane zostały do Wojewody, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Prezydenta Miasta. W 2020 roku funkcjonariusze podjęli 21.990 interwencji.  W 8005 sprawach  prowadzono czynności wyjaśniające kończące się sankcją karną lub mandatem , a 13 985 podjętych interwencji ma charakter administracyjno-porządkowy i prewencyjny.  Do Sądu Rejonowego w Wejherowie skierowano 457 spraw. 2005 sprawców  ukarano mandatami karnymi na kwotę 208.420 złotych W 2020 roku  strażnicy ujawnili 21 przestępstw i ujęli 41 osób podejrzanych o ich dokonanie  i przekazali policji. Zatrzymali 20 nietrzeźwych kierujących. W ubiegłym roku strażnicy z policją współdziałali 1329 razy, w tym 267 we wspólnych patrolach i akcjach.  Straż Miejska na zgłoszenie mieszkańców podjęła 4564 interwencji, w tym związanych m.in.  z zakłóceniem porządku publicznego i spokoju- 1547, zagrożeń w ruchu drogowym- 1446 , awarii technicznych-297, 340- dotyczących ochrony środowiska, 297- przeciwko urządzeniom  użytku publicznego oraz inne. W roku 2020 roku Straż Miejska prowadziła 51 czynności wyjaśniających w sprawie porzuconych lub pozostawionych na drogach pojazdów tzw. wraków, z których 15. odholowano na dozorowany parking, 36  pojazdów we własnym zakresie skasowali właściciele. Ponadto strażnicy podjęli 473 interwencji dotyczących  niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu psów, w tym nie sprzątaniu po psach. Ujawniono 1521 osób nietrzeźwych   miejscach publicznych, w tym 1040 spożywających alkohol w miejscach publicznych, z których 57  odwieziono do domu lub doprowadzono do wytrzeźwienia do policyjnej izby zatrzymań.  Strażnicy współpracowali z wieloma instytucjami i formacjami mundurowymi, w tym policją- 1329 razy Strażą Pożarną-27 razy, pogotowiem ratunkowym- 53, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej- 22,  Towarzystwem Ochrony nad Zwierzętami-148, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM -301, Pogotowiem Energetycznym -26, Zakładem Usług Komunalnych- 79, Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych-87 oraz innymi. Przeprowadzili w szkołach  pogadanki na tematy związane z bezpieczeństwem. Organizowali programy prewencyjne „Pomagamy Bezdomnym”, „Bezpieczna droga do szkoły,” „Bezpieczny Pieszy” Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego,” „Ostatki 2020 /21-23 luty.” Jeszcze przed szalejącą pandemią zdążyli zorganizować 1 kurs samoobrony dla kobiet. Udział w nim wzięło 35 pań.  W zakresie ochrony środowiska funkcjonariusze dokonali 54 kontrole nieruchomości pod kątem spalania śmieci w przydomowych piecach (kotłach). Ponadto funkcjonariusze na bieżąco kontrolują  gospodarstwa domowe wyposażone w zbiorniki bezodpływowe tzw. szamba.  Co roku  dokonują też przeglądu stanu technicznego znaków i urządzeń na drogach, elewacji i urządzeń zamontowanych na budynkach przylegających do pasa drogowego, stanu technicznego skrzynek gazowych , energetycznych, przeglądu oświetlenia w miejscach publicznych i na przejściach dla pieszych, stanu  drzewostanu przy drogach publicznych i na placach i wiele innych. Funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miejskiej obsługują również miejski monitoring miejski. Obecnie w systemie działa 50 kamer obrotowych , 60 stacjonarnych i  22 systemy alarmowe zainstalowane w kaplicach na Kalwarii Wejherowskiej. Stanowisko abonenckie  monitoringu miejskiego zamontowane jest również w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie. Od 1 stycznia 1993 roku wejherowska Straż Miejska jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła pracę całodobowo. Tak jest do dzisiaj. Na wyposażeniu straży miejskiej są trzy oznakowane radiowozy, quad i dwa rowery. Telefony: do dyżurnego 58 677-70-40, alarmowy-986, dla głuchoniemych- (58)  677-14-72. Łącznie obsługą monitoringu oraz administracyjną w straży miejskiej w Wejherowie zatrudnionych jest 29 osób, w tym 27 funkcjonariuszy, z  których 7 jest również ratownikami kwalifikowanej pierwszej pomocy. 05 marca 2020 roku decyzją Wojewody Pomorskiego Straż Miejska w Wejherowie jako jedna z 3. w Polsce, po Łodzi i Kielcach wpisana została do rejestru jednostek współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne. Na wyposażeniu posiadają specjalistyczne torby medyczne , szyny Kramera oraz defibrylator. W okresie od 02 kwietnia do 31 grudnia 2020 (nadal) straż miejska włączona została do wspólnych działań z policją w walce z COVID-19. W tym okresie strażnicy podjęli 1062 interwencje.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!