Kolejne śmieci trafiają pod cmentarny mur

Utworzono: piątek, 2020 październikaa 30

Kolejne worki ze śmieciami pojawiły się 30 października 2020 roku pod cmentarnym murem na ulicy 3-Maja w Wejherowie. Tym razem pochodzą one z sąsiedniego miasta Reda. Po dokumentach widać , że należą do podmiotu gospodarczego , który prawdopodobnie nie podpisał umowy na wywóz  odpadów i musi podrzucać je innym. W tej sprawie również trwają czynności wyjaśniające, podobnie jak ze śmieciami przywiezionymi pod cmentarny mur 29 października 2020 roku z  terenu Rumi. Nie są to pierwsze i ostatnie dwa zdarzenia związane podrzucaniem śmieci do kontenerów cmentarnych lub koszy ulicznych w naszym mieście. Problemu tego by nie było gdyby, podmioty gospodarcze zwierały umowy na wywóz nieczystości z wyspecjalizowanymi firmami, a osoby prywatne zgodnie z obowiązującym prawem składały deklaracje do urzędów miast i gmin w sprawie określenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Po dokonaniu tej formalności, gminy ustalą kwotę opłaty za wywóz  odpadów i nie ma problemu z ich pozbywaniem się. W takim przypadku za wywóz nieczystości  odpowiada gmina i  nie ma potrzeby podrzucania ich   do sąsiedniego miasta.

 W Wejherowie zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2019 roku  deklarację taką należało złożyć do 15 lutego 2020 roku. Ten, kto jej nie złożył musi spodziewać się  wizyty straży miejskiej, która od 4 września 2020 roku za brak złożonej deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może nałożyć mandat karny kwocie od 20- 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, grzywna ta może wynieść nawet 5.000zł.  Ponadto gmina może egzekwować należne  należności za  wywóz odpadów w postępowaniu egzekucyjnym za okres ostatnich 5 lat. Czy warto? Zdecydowanie nie. Aby uniknąć takich sytuacji informujemy, że tzw.  deklarację  śmieciową musi złożyć każdy właściciel nieruchomości. Najpóźniej w 14 dni po sprowadzeniu się. Kolejna deklaracja musi towarzyszyć zmianie danych. Wówczas jest na nią 10 dni. Od 02 października 2020 roku Straż Miejska przyjęła 50 zawiadomień z Wydziału Finansowego Urzędu Miasta w Wejherowie o niezłożonych  przez mieszkańców deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. W sprawach tych prowadzone były i będą przez Straż Miejską czynności wyjaśniające,  a przez urząd postępowanie administracyjno-egzekucyjne. 17-stu  właścicieli ukarano mandatami karnymi, 14-stu pouczono, 2. sprawy trafią do Sądu Rejonowego w Wejherowie, a kolejnych  17  jest w toku.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!