Wypadki z udziałem zwierząt

Utworzono: poniedziałek, 2020 czerwca 15

Coraz częściej Straż Miejska  otrzymuje zgłoszenia o potrąconych oraz  rannych na terenie miasta zwierzętach  grubych, ptakach i gadach. Do kolizji  z udziałem zwierząt  dziko żyjących dochodzi na leśnych drogach  prowadzących do miasta, w tym głównie na ulicy Marynarki Wojennej, Ofiar Piaśnicy, Roszczynialskiego, Chopina i Strzeleckiej. Tylko w ostatnich pięciu  dniach do  dwóch  takich zdarzeń  z udziałem zwierzyny grubej doszło przy ulicy Marynarki Wojennej w Wejherowie.  W wyniku zderzenia sarny oraz dzika z pojazdami samochodowymi, przegranymi okazały się zwierzęta. Potrącona  sarna  swój żywot skończyła  w parkowym strumyku,  natomiast  potrącony ze skutkiem śmiertelnym dzik  został  na chodniku.  Zwierzęta z tych  miejsc  uprzątnięte zostały przez służby komunalne. Kierowcy pojazdów uczestniczących w tego typu  zdarzeniach drogowych są wręcz przekonani, że za kolizję z zwierzęciem dziko żyjącym  otrzymają odszkodowanie od   lasów państwowych bądź  od zarządców dróg. Nic bardziej mylnego. Zarządca drogi oraz lasy państwowe   nie ponoszą odpowiedzialności za kolizje z udziałem zwierząt dziko żyjących. Kierowca otrzyma  odszkodowanie jedynie wtedy , gdy posiada polisę AC,  lub gdy do zderzenia zwierzęcia z  pojazdem doszło w wyniku polowania zbiorowego z naganką.  Ale tu należy wykazać związek przyczynowo-skutkowy, tego wypadku bądź kolizji.  Jedynie gdy udowodnimy, że główną przyczyną było polowanie zbiorowe, odszkodowanie za powstałe szkody lub  zadośćuczynienie za doznany w jego wyniku uszczerbek na zdrowiu przez kierowcę lub pasażerów wypłaci ubezpieczyciel koła łowieckiego. Nieco inaczej sytuacja wygląda  z wypadkami i kolizjami z udziałem zwierząt domowych( psów, kotów) oraz gospodarskich ( bydło, konie, owce, kozy, świnie). W takich przypadkach odpowiedzialność cywilną i karną  za niestosowanie się do zwykłych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt ponosi ich właściciel.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!