Zieleń przysłoniła znaki drogowe

Utworzono: wtorek, 2020 majaa 26

 Jak co roku , w drugiej połowie miesiąca maja, Straż Miejska w Wejherowie dokonuje przeglądu widoczności znaków drogowych ustawionych przy drogach w mieście. W tym roku, w 55  przypadkach ujawniono nieprawidłowości. Znaki drogowe były niewidoczne i zakryte rozrośniętymi gałęziami  i liśćmi drzew i krzewów. Są i takie znaki, które są nieczytelne, zabrudzone  lub  skorodowane. Brak widoczności znaków może powodować zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz  doprowadzić do nieumyślnego popełniania wykroczeń, a nawet wypadku czy kolizji drogowej. Stwierdzone nieprawidłowości zgłoszono do zarządców dróg, z wnioskiem o wykonanie cięć pielęgnacyjnych i technicznych drzewostanu.  Ponadto przypomina się właścicielom drzew i krzewów rosnących w sąsiedztwie dróg i chodników,  w tym głównie żywopłotów,  o ich przycinanie  i dbanie o to, żeby nie wchodziły w pas drogowy  i nie zasłaniały  widoczności znaków  drogowych i nie zajmowały chodnika.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!