Straż Miejska kontroluje zamknięte obiekty

Utworzono: piątek, 2020 marca 20

W związku z ogłoszoną pandemią koronowirusa, decyzją Prezydenta Miasta Wejherowa zamknięte zostały wszystkie ogólnodostępne  place zabaw oraz obiekty sportowe będące w zasobach komunalnych miasta. Miejsca te codziennie kontrolowane są przez patrole straży miejskiej. Straż Miejska zwróciła się również do wejherowskich spółdzielni mieszkaniowych oraz  wspólnot mieszkaniowych o zamknięcie lub otaśmowanie wszystkich placów zabaw i boisk w mieście, będących w ich zarządach. Przeprowadzone przez Straż Miejską kontrole nie wykazują łamania  wydanych zakazów.  Na placach i boiskach nie ma dzieci i młodzieży. Jedynym mankamentem jest zrywanie taśm,  którymi wyznaczono zakaz wstępu na te obiekty. Tak było m.in. na oś. Przyjaźni, Patoka i pl. R. Jakubka. Sprawcy tych czynów muszą mieć świadomość, że za swoje czyny mogą odpowiadać karnie.  Funkcjonariusze kontrolują również obrzeża miasta, pod kątem gromadzenia się osób i inne miejsca publiczne gdzie  spożywany jest alkohol.  W okresie od 9-19 marca 2020roku funkcjonariusze podjęli 29 takich interwencji dot. spożywania alkoholu. Pouczenia otrzymało (16) osób, mandatami ukarano (5) sprawców, w jednym przypadku sprawa trafi do sądu, a (10) zgłoszeń się nie potwierdziło.  Strażnicy są również w ciągłym kontakcie z  służbami opieki społecznej. Sprawdzają każdy sygnał i zgłoszenia od zaniepokojonych  losem  swoich sąsiadów, w tym głównie osób starszych. Każde otrzymane zawiadomienie jest dogłębnie badane i wyjaśniane. W działaniach tych codziennie udział bierze od 8-10 funkcjonariuszy Straży Miejskiej.  Tak będzie aż do odwołania zagrożenia.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!