Straż Miejska podsumowała 2019 rok

Utworzono: poniedziałek, 2020 lutego 03

 Straż Miejska w Wejherowie podsumowała swoje wyniki pracy za 2019 rok. Sprawozdania z działalności przesłane zostały do Wojewody, Komendanta Wojewódzkiego Policji i Prezydenta Miasta. W 2019 roku funkcjonariusze podjęli 23.901 interwencji, Jest to spadek o 282 zdarzenia z analogicznym okresem 2018 roku.  W 8121 sprawach  prowadzono czynności wyjaśniające , a 15780 działań ma charakter administracyjno-porządkowy i prewencyjny.  Do Sądu Rejonowego w Wejherowie skierowano 461 spraw. 2525 sprawców  ukarano mandatami karnymi na kwotę 276.100 złotych. W 2019 roku  strażnicy ujawnili 29 przestępstw i ujęli 24 osoby podejrzane o ich dokonanie  i przekazali policji. Zatrzymali 25 nietrzeźwych kierujących pojazdami. W ubiegłym roku strażnicy z policją współdziałali 322 razy.  Straż Miejska na zgłoszenie mieszkańców podjęła 6443 interwencji, w tym związanych m.in.  z zakłóceniem porządku publicznego i spokoju- 1654, zagrożeń w ruchu drogowym- 4196 , czyli średnio 111 dziennie, a na zgłoszenie mieszkańców 2 844 , awarii technicznych-546, 450- dotyczących ochrony środowiska, 546- dotyczących zwierząt, 424- związanych z zagrożeniem zdrowia lub życia 355, 464- przeciwko urządzeniom  użytku publicznego oraz inne. W roku 2019 Straż Miejska prowadziła 39 czynności wyjaśniających w sprawie porzuconych lub pozostawionych na drogach pojazdów tzw. wraków, z których 12. odholowano na dozorowany parking.  W 2019 roku strażnicy  odwieźli   lub doprowadzili do wytrzeźwienia  91osób. W 2019 roku funkcjonariusze zabezpieczali 74. imprezy sportowe, kulturalne , rozrywkowe i uroczystości  religijne. Współpracowali z wieloma instytucjami i formacjami mundurowymi. Straż Miejska współpracuje z wieloma instytucjami i służbami. Z policją -322 razy,  z Strażą Pożarną-47 razy, pogotowiem ratunkowym-114, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej- 50, Towarzystwem Ochrony nad Zwierzętami-169, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM -279, Pogotowiem Energetycznym -14, Zakładem Usług Komunalnych- 123, Wejherowskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych-114 oraz innymi. Przeprowadzili w szkołach  pogadanki na tematy związane z bezpieczeństwem. Organizowali programy prewencyjne 3 X NIE „Nie dla alkoholu” Nie dla narkotyków”, „Nie dla tytoniu”, „Bezpieczny plac zabaw”,  „Odblaskowe Wejherowo,” „Pustostan,” „Pomagamy Bezdomnym” oraz „Bezpieczna droga do szkoły” W dwóch edycjach zorganizowali kurs samoobrony dla 90 kobiet.  W zakresie ochrony środowiska funkcjonariusze dokonali 109 kontroli nieruchomości pod kątem spalania śmieci w przydomowych piecach (kotłach). Strażnicy na bieżąco kontrolują  gospodarstwa domowe wyposażone w zbiorniki bezodpływowe tzw. szamba. Co roku funkcjonariusze dokonują przeglądu stanu technicznego znaków i urządzeń na drogach, elewacji i urządzeń zamontowanych na budynkach przylegających do pasa drogowego, stanu technicznego skrzynek gazowych , energetycznych, przeglądu oświetlenia w miejscach publicznych i na przejściach dla pieszych, stanu  drzewostanu przy drogach publicznych i na placach i wiele innych. Funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miejskiej obsługują również miejski monitoring. Obecnie w systemie działa 48 kamer miejskiego monitoringu,  22 systemy alarmowe zainstalowane w kaplicach na Kalwarii Wejherowskiej, 16 kamer obiektowych w parku miejskim i 35 kamer monitoringu wewnętrznego zainstalowanych  budynkach urzędu miejskiego. Stanowisko abonenckie  monitoringu miejskiego zamontowane jest również w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie. Od 1 stycznia 1993 roku wejherowska Straż Miejska jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła prace całodobowo. Tak jest do dzisiaj. Na wyposażeniu straży miejskiej są cztery oznakowane radiowozy, quad i dwa rowery. Telefony: do dyżurnego 58 677-70-40, alarmowy-986, dla głuchoniemych- (58)  677-14-72. Łącznie obsługą monitoringu oraz administracyjną w straży miejskiej w Wejherowie zatrudnionych jest 31 osób, w tym 27 funkcjonariuszy, z  których 7 jest również ratownikami kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!