Bezdomność nie może być kojarzona z bezprawnością

Utworzono: piątek, 2020 stycznia 10

Od 25 lat wejherowska Straż Miejska  realizuje program pn. „Pomagamy bezdomnym”. Z założenia strażnicy chcieli i chcą udzielać pomocy ludziom, którzy się w życiu zagubili, nie mogą sobie sami z sobą poradzić  i zamieszkali na ulicy. Oferują im daleko idącą pomoc, proponując pobyt w schroniskach dla bezdomnych, pomoc socjalną z MOPS i wiele innych. Z ostatnio  przeprowadzonego spisu bezdomnych  w okresie od 15 października do 6 listopada 2019 roku wynika,   że na terenie miasta Wejherowa przebywało 16 bezdomnych, w tym dwie kobiety. Najstarszy bezdomny ma 63 lata, a najmłodsza bezdomna kobieta-28 lat.  Dziewięciu  pochodzi z Wejherowa, a siedmiu z poza miasta, w tym z Gdyni i Rumi. Według oświadczenia bezdomnych główną przyczyną ich ciężkiego losu jest alkohol. Tak twierdzi-8 bezdomnych, zaś 10 bezdomnych jako przyczynę bezdomności podaje problemy rodzinne,  a 5. problemy finansowe. 15 bezdomnych stwierdziło , że są bezrobotnymi, a jeden posiada rentę inwalidzką.  I tak jest do dziś. Oczywiście jest tu  mowa o tych bezdomnych widywanych codziennie na ulicy i w pustostanach. Należy też dodać , że część tych bezdomnych ( głównie alkoholicy)  jest sprawcami  wybryków nieobyczajnych i chuligańskich. Od miesiąca września do 10 stycznia 2020 funkcjonariusze podjęli wobec   tych bezdomnych 130 różnych  interwencji porządkowych. Pośród nich  strażnikom  szczególnie daje się we znaki 38-letni bezdomny wywodzący się z Wejherowa. Wobec tego mężczyzny funkcjonariusze podjęli   105 interwencji, w tym dwie związane z kradzieżą sklepową. Na drugim miejscu w tej niechlubnej statystyce znajduje się 36 letni bezdomny, który dopuścił się 12 czynów zabronionych.  Zaś trzecie miejsce zajmuje 57 –latek, wobec którego strażnicy podjęli 11 interwencji. Większość tych spraw z podjętych interwencji kierowana jest do sądu. Tam zapadają wyroki, które nie są przez bezdomnych wykonywane i kończą się karą pozbawienia wolności. Bezdomnym można pomagać, ale ich obowiązkiem  jest stosowanie się do ogólnie przyjętych norm prawnych. Bezdomność nie może kojarzyć się z bezkarnością o czym doskonale wiedzą wejherowscy bezdomni, pomimo tego czynów zabronionych się dopuszczają.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!