Spotkanie Prezydenta z strażnikami

Utworzono: poniedziałek, 2019 listopadaa 25

 „Ślubuję uroczyście, Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby”. Tymi słowami roty, 25 listopada uroczyste ślubowanie złożyło dwóch aplikantów Straży Miejskiej w Wejherowie: Sebastian Ostaszewski oraz Rafał Malewski.    W uroczystości tej udział wzięły także władze Miasta Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt- Prezydent Miasta  oraz  Bogusław Suwara- Sekretarz Miasta.  Uroczystość złożenia ślubowania była również wspaniałą okazją do spotkania się  funkcjonariuszy z władzami miasta. Dyskusja toczyła się wokół spraw związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwem w mieście Wejherowie.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!