Odpady niebezpieczne i śmieci nie kwalifikują się do wielkogabarytowych

Utworzono: czwartek, 2019 października 10

Na zlecenie Urzędu Miasta Wejherowa Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie dwa razy do roku, w miesiącu marcu i październiku prowadzi  wywózkę  odpadów wielkogabarytowych. W śmieciach tych powinny znaleźć się zużyte stare meble, dywany  oraz inne przedmioty codziennego użytku których nie da się umieścić w kontenerze na śmieci. Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminach, przedsiębiorstwo wywozowe odbioru odpadów wielkogabarytowych dokonuje w Wejherowie dwa razy w roku według harmonogramu podanego do publicznej wiadomości. Odpady budowlane  i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych wykonywanych przez  właścicieli nieruchomości  również  odbierane są dwa razy do roku, ale   w łącznej ilości nie większej niż 160l na lokal mieszkalny, podczas  każdej zbiórki.  Jeśli odpadów porozbiórkowych z danego mieszkania jest więcej , właściciel powinien zamówić specjalny kontener lub worek od firmy wywozowej na własny koszt. A jak jest- widać na załączonych zdjęciach. Odpady niebezpieczne tj. lakiery , farby,  kleje budowlane, wystawiane są na ulicę, a powinny być dostarczone przez właściciela do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów mieszczącego się w ZUK przy Obrońców Helu w Wejherowie i umieszczone w specjalnie przygotowanych na te odpady pojemnikach. Tymczasem przedsiębiorstwo wywozowe  napotyka w śmieciach  nie tylko odpady niebezpieczne ale  inne sprzęty, które do tych odpadów się nie kwalifikują m.in.  plastikowe zderzaki , fotele samochodowe, plastiki  z wnętrza rozbieranych pojazdów, opony samochodowe, plandeki, skrzynie po owocach, ubrania i wiele innych. O nieprawidłowościach ZUK zawiadamia Straż Miejską. Strażnicy podejmują interwencje . Za takie postępowanie właściciel nieruchomości może zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może otrzymać od Straży Miejskiej mandat karny w kwocie od 20- 500zł, a w przypadku odmowy jego zapłaty sprawa może znaleźć swój finał w sądzie.

Wiedziałeś, o tym, że używasz starej wersji przeglądarki Internet Explorer? Zaktualizuj przeglądarkę teraz!